Skriva eller läsa

Att skriva eller inte skriva det är frågan. Nej, egentligen inte. Att skriva är nödvändigt. "Ecrire necessere est" eller hur det nu skulle heta på latin. Något i den stilen. En evig sanning. Antingenskriver man eller så gör man det inte. René Descartes lär ha sagt: "Jag läser inte böcker; jag skriver dem." Det låter något, det. Själv läser jag gärna. Mina senaste fynd från biblan är två böcker av TS Eliot: The Waste Land and Other Poems, och Old Possum's Book of Practical Cats. I den förra återfinns dikten The Love Song of J Alfred Prufrock, vilken är mitt favoritverk av TS Eliot. Det var två gamla slitna böcker, varav den ena fick hämtas från magasinet.